Kopání písku pro Vídeň

Jsme v Novém Šaldorfu na dohled od královského města Znojma i Louckého kláštera, sídla vinařství Znovín Znojmo.

Je 19.století. Je zima. Ledové víno ještě není v módě, na zelené práce na vinicích je času dost, víno zraje ve sklepě, není moc do čeho „píchnout“. Tak co třeba trochu rozšířit sklep. Vevnitř je kolem příjemných 8°C, podloží – pískovec – příznivé na opracování, tak teda vzhůru dolů a kopat. Tenhle krásný mořský písek namodralé barvy, který dal místním sklepům název Modré sklepy – Blauer Keller, se vyvážel až do Vídně, kde se používal na štukovou výzdobu nových paláců a Rakušáci za něj slušně zaplatí. Vznikl tak komplex cca 200 vinařských sklepů, jejichž chodby jsou až 100 m dlouhé a často mají tvar gotického lomeného oblouku.

Je 21.století. Je zima. Ledové víno už zraje ve sklepích. Na zelené práce na vinicích je stále ještě času dost.  Málokdo by vytáhl paty z tepla domova, ale u Modrých sklepů nedaleko historického lisu je živo. Kope se písek. Muži, ženy, mladí i starší, místní a přespolní jsou tu v třetí lednovou sobotu přichystání v trojčlenných družstvech. Ano, ekonomická situace v regionu není z nejlepších a okolo sklepa se ochomýtá zástupce víděňské samosprávy, ale přece nežijeme za Rakouska-Uherska. Nekope se pro peníze, ale pro zábavu. No, pro zábavu. Ten, kdo si potěžkal starou putnu, v níž nosiči nosí kolem 30 kg písku ze vzdálenosti až 70 kroků, si to myslet nemusí. Účastníci této recesistické soutěže nafasují nářadí (krumpáč a lopatu), onu již zmiňovanou putnu a během 15 minut kopají a kopají, odnášejí písek ven ze sklepa na starou, ale funkční váhu a zase dolů kopat a kopat. Před sklepem jsou kopáči povzbuzování houfem podporovatelů, mezi nimiž nechyběl ani vysloužilý kopálista (rozuměj fotbalista) Antonín Panenka, i komentátorem, kterým byl moderátor Jan Vala. Písek se pak sype k základům svatoštěpánského dómu (i když jen vyfoceného) a opravdu zástupci města Vídně si jej část odvezou do rakouské metropole. Limit je u konce a zpocení kopáči dostanou za odměnu teplý svařák. A tři vítězné týmy ještě navíc trochu toho šaldorfského modrého písku.

Povzbuzovači se také nenudí. Pokud právě nezápolí s pískem jejich spřátelený tým, mohou navštívit jeden z 16 otevřených sklepů. Vevnitř je teplo. Víno je dobré. Vinaři povětšinou sdílní. Tak jak to má na otevřených sklepech být. K tomu nám ještě hraje jazzová kapela.Odskočila si sem ze Znojma, kde se v lednu koná Jazzový festival. Jednoduše – je tady dobře.

Kousek za vesnicí se nachází Kraví hora, kopec s jílovitou půdou, dává výtečné sauvignony, prodávané pod místní značkou „Kravák“. Členové Cechu vinařů Nový Šaldorf se dohodli, že z jedné hlavy sklídí hrozny na výrobu jediného litru vína, které by se honosilo přívlastkem Výběr z hroznů. Chutnal jsem a šaldorfští mohou být na toto typické víno Znojemska opravdu pyšní.

A co chutnalo? No přece sauvignony, veltlíny a rýňáky, vždyť jsme na Znojemsku.