Modrohorský Hobitín

Vesnice Vrbice v Modrých horách byla založena ve 13.století německými osadníky. Místní byli svobodní, měli za povinnost pouze strážit hranice. Jenže od 16.století oblast nebyla pohraniční, proto si místní našli jinou činnost. První zmínka o vinařství  pochází z roku 1712, kdy místním vrchnost nakázala odebírat ročně 4 bečky jejich vína na místo vín vrbických, která již v té době byla velice kvalitní. Místní vína především ta červená vyrůstají v nejvýše položených místech břeclavského okresu.

Na vrcholku kopce (295 m n. m.) stojí kostelík sv. Jiljí postavený na začátku 20.století               v pseudorománském slohu. Protože je od něj výhled do kraje, zamířeli jsme k němu i my. Naše prohlídka však začala dole na návsi u sochy sv. Aloise. Kolem historického lisu už vcházíme do Hobitína. Vinné sklepy na Stráži tzv. plže jsou vykutány ve stráni slepencové skály pod kostelem v pěti patrech nad sebou. Začaly se budovat na přelomu 18. a 19.století, lisovny s kamenným průčelím pak v polovině 20.století. Vzácně jenotlitý ráz dal stavbám místní zedník František Michna, jehož rukopisným znamením je "gotický" lomený oblouk rámující okna a dveře, štítové stěny jsou pak často vystavěny ze dvou druhů kamenů resp. kombinací kamene s cihlou. Nejstarší jsou však sklepy v kolonii Na Sklepách, dnes skryté pod novou bytovou zástavbou. Pochází z poloviny 15.století.

Hobitín ještě zdobí replika větrného mlýna. Ta dává celé vesnici příjemný romantický ráz. Ale upřímně. Hlavním důvodem bylo přece jenom víno. Vždyť právě probíhaly Otevřené sklepy       v Modrých horách. A víno bylo opravdu výtečné. Ať už to bylo zajímavé svěží cuvée Rýnského ryzlinku a Tramínu červeného od pana Herzána nebo květivé Chardonnay, skvělý Sauvignon, sladká Pálava či Hibernal nebe barriqueový Cabernet Sauvignon. To vše od Leoše Horáka. Tak divíte se, že místní nechtěli odebírat panské víno.

Já tedy rozhodně ne. Chcete vidět víc? Zde mát další fotky nejen z modrohorského Hobitína.